:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับฟรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจากทางข้ามทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตกพื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต.ลำปลายมาศถึงกลางบ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ต.หินโคน

วันที่ลงประกาศ: 10 ก.ย. 2562

รายละเอียด: เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับฟรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางจากทางข้ามทางรถไฟฝั่งทิศตะวันตกพื้นที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ต.ลำปลายมาศถึงกลางบ้านกะทิง หมู่ที่ 1 ต.หินโคน


file