:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม