:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน