:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
คณะผู้บริหาร
นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์
นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
พ.ต.ท.สงัด งาพิมาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
นายประหยัด วรงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
นายวินัย นัยศิริธนาวงศ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ
นายวิโรจน์ มาศวิริยะกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ