:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312
กองช่าง
นายกิติภาส เสาโร
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายราเชนทร์ วิลาศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายวิชัย ชวดรัมย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยวงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศักดิ์ชัย เอี้ยงกลาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน