:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688
กองช่าง
นายกิติภาส เสาโร
ผู้อำนวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยวงศ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายราเชนทร์ วิลาศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายวิชัย ชวดรัมย์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวรัตนาภรณ์ เปรียบสม
เจ้าพนักงานธุรการ