:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-115688

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของ อปท. (ITA)