:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดบุรีรัมย์ รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม)

11 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร