:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2565

29 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

ประกาศเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เรื่อง แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี 2565 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานพัฒนารายได้ 044-660794 ในวันและเวลาราชการ

#ร่วมแรงร่วมใจสร้างลำปลายมาศให้เป็นเมืองน่าอยู่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร