:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2565

22 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ มอบหมายให้ นายเวชยันต์ สุขแจ่มใส ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย กำจัดพาหะร้ายโรคไข้เลือดออกให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ โดยมีการลงพื้นที่พ่นหมอกควันตามแผนการปฏิบัติการวันละ 2 ชุมชนทุกวัน โดยในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2565 ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน ณ ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 บ้านพัฒนา หมู่ 7 ต.ลำปลายมาศ
ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ในการร่วมเก็บพื้นที่รอบๆบ้านให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร