:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดกิจกรรมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบจิตปัญญา สำหรับเด็กปฐ

9 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จัดกิจกรรมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบจิตปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย
กิจกรรมย่อย อบรมทำสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย
จัดโดยความร่วมมือ เทศบาลตำบลลำปลายมาศ กับ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร