:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3 )

14 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลลำปลายมาศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ชั้น 3 )
#ร่วมแรงร่วมใจสร้างลำปลายมาศให้เป็นเมืองน่าอยู่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร