:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ "งานประเพณีสู่ขวัญข้างและงานของดีอำเภอลำปลายมาศ" ประจำปี 2565

12 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ "งานประเพณีสู่ขวัญข้างและงานของดีอำเภอลำปลายมาศ" ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอลำปลายมาศ (ชั้น 2) โดยมีนายเกรียงศักดิ์ สมจิต นายอำเภอลำปลายมาศ เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าร่วมประชุมด้วย
#ร่วมแรงร่วมใจสร้างลำปลายมาศให้เป็นเมืองน่าอยู่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร