:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานพั

11 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 11 มกราคม 2565 (เวลา 10.00 น.) นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลลำปลายมาศ เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
#ร่วมแรงร่วมใจสร้างลำปลายมาศให้เป็นเมืองน่าอยู่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร