:
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 044-661-312

ชื่อ: ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนบ้านสวนแตง ม.2 ต.ลำปลายมาศ และช่วยต่อสายลำโพง หอกระจายข่าว

10 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลลำปลายมาศ มอบหมายให้ งานไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนบ้านสวนแตง ม.2 ต.ลำปลายมาศ
และช่วยต่อสลำหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร (10 ม.ค.65)
#ร่วมแรงร่วมใจสร้างลำปลายมาศให้เป็นเมืองน่าอยู่
 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร